ಕಾರವಾರ: ಸೆ. ೩೦. ಕಾರವಾರದ ಅಮದಳ್ಳಿಯ ಭೂದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೈವಿದ್ಯಮಯ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೂದೇವಿ

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಿಸಿ

ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ!
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ