ಕದಂಬ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನ ಇಂದಿನ

(12.09.17)

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಖರೀದಿ ದರ :

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ : ₹ 32/ಕೆ.ಜಿ
ಬರಡುಕಾಯಿ : ₹ 25/ಕೆ.ಜಿ

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಿಸಿ

ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ!
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ