ಶಿರಸಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬ ಬಸ್

0
1440

South Kanaras leading travels SRI  DURGAMBA  now in your town INTRODUCING

SIRSI to BANGALORE
BRAND NEW SEATER SLEEPER BUS  (43 seats)–31 sleeper  and 12 sitting – DAILY AT 10-45 P.M
SRI DURGAMBA   WHICH MAKES THE WORD “DIFFERENCE” – TRAVEL IN IT TO EXPERIENCE IT

DEPARTURE FROM  SHIVAJI CHOWK SIRSI.

HEAD OFFICE   KUNDAPUR

BRANCH OFFICE SIRSI

For mor information and  booking contact – Prajwal  – 9241106195

Gautam – 9242114967

Booking also available at

Bhat services, Devikere circle 08383-223025, 9164455660

R.k.links  Shivaji Chowk  – 08384-247963, 7353535707

Hotel Samrat  08384-235666,   8762996066

Panchavati pan shop , hotel Panchavati – 08384-236835

Ragvendra travel agency, Nilekani – 9901650945

Satvik Bakery,   Veerbhadra Galli – 8884909017

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಿಸಿ

ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ!
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ