ಗಂಗಾವಳಿ ನದಿ ದಾಟುವ ಬಾರ್ಜ್ ನ ನೂತನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅವಾಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here